سبد خرید خالیست

بردار آناتومی سلول باکتریایی به سبک مسطح وکتور با تصویر مدرن ساختارهای برچسب گذاری بر روی یک سلول باسیلوس با DNA نوکلوئیدی و ساختارهای خارجی ریبوزوم شامل پیلی کپسول و تاژک

صفحه اصلی | دانلود ها | وکتور (تصاویر بُرداری) | علمی و پزشکی | بردار آناتومی سلول باکتریایی به سبک مسطح وکتور با تصویر مدرن ساختارهای برچسب گذاری بر روی یک سلول باسیلوس با DNA نوکلوئیدی و ساختارهای خارجی ریبوزوم شامل پیلی کپسول و تاژک
فرمتEPS
ابعادبی نهایت
نرم افزارایلوستریتور
رزولوشینبی نهایت

بردار آناتومی سلول باکتریایی به سبک مسطح وکتور با تصویر مدرن ساختارهای برچسب گذاری بر روی یک سلول باسیلوس با DNA نوکلوئیدی و ساختارهای خارجی ریبوزوم شامل پیلی کپسول و تاژک

اشتراک گذاری
محصولات مرتبط