مفهوم مرد کارگر. انسان به دلیل بسیاری از کارها و مهلت های طولانی در محل کار خود آتش گرفته است. نکاتی درباره چه کاری باید انجام شود

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه